Wat zou de overheid moeten of kunnen stimuleren in het onderwijs tav duurzaamheid.

Jouw functie(*)
Invalid Input

Anders namelijk
Invalid Input

Mijn suggesties voor het stimuleren van duurzaam onderwijs hebben te maken met(*)
Invalid Input

Anders namelijk
Invalid Input

Toelichting(*)
Invalid Input

E-mailadres (niet verplicht)
Invalid Input

De jongeren vertegenwoordigd door:

 

jos

De politieke partijen die het verdrag met de jongeren tekenden en wie (nog) niet.

ondertekend

Dus VVD (sympathiek maar nee), PvdA namens de fractie getekend door Tanja Jadnajansing, D66 door Paul van Meenen, CDA niet (sympathiek maar nee), SP door Eric Smaling, PVV niet, ChristenUnie door Carla Dik-Faber, SGP niet (wellicht bij een motie wel, maar doen niet aan verdragen buiten de kamer zelf), Groenlinks door Jesse Klaver, Partij voor de Dieren door Esther Ouwehand, 50plus door Henk Krol, 50plus niet (Norbert Klein zal wel met de motie meestemmen).

Dat maakt het zetelaantal minimaal (voor de motie die uit het verdrag volgt) 78! En dat is een Kamermeerderheid!

Missie geslaagd!

Nu zorgen dat die motie wordt ingediend.

Volg twitter (#doday) en facebook (http://facebook.com/groenegeneratie) om up-to-date te blijven.

 

 

Heb jij ideeën hoe een ondersteuningskader vanuit de overheid eruit moet zien?

Je kunt dan hier je suggesties doorgeven: Suggestiesformulier

Op de facebookpagina hebben we ook een speciaal topic over (eerste bericht) en we horen graag hoe jij denkt dat duurzaamheid in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Anders, mail ons via info@groenegeneratie.nl.

Het vedrag wordt ondersteund door de volgende organisaties

 

support

Achtergronden en voorgeschiedenis van het verdrag

In mei 2011 riep toenmalig staatssecretaris Joop Atsma (CDA) jongeren op om mee te denken over duurzaamheid. Groene Generatie NL was al bezig met het opzetten van een campagne over meer duurzaamheid in het onderwijs.

Samen met de toenmalige VN jongerenvertegenwoordigers Lisette Meddens en Gabe van Wijk reageerden we met een campagne op Atsma's oproep.

 

 

In november 2011 vragen meer dan 30 jongerenorganisaties de Tweede Kamer om duurzame educatie op de agenda te zetten. In dezelfde maand werd de campagne "een groene generatie vraagt om duurzame educatie gelanceerd.

Dat leidde in december 2011 tot de eerste Kamervragen over de Groene Generatie campagne, gesteld door toenmalig CDA-Kamerlid Marieke van der Werf.

Een klein jaar later registreerde de petitie de eerste 5000 ondertekenaars.

nov 2012 - onderzoek toont potentiële kamermeerheid voor duurzaam onderwijs aan
dec 2012 - onderzoek: regeerakkoord slaat geen brug tussen duurzaamheid en onderwijs
mrt 2013 - onderzoek: 8 verhalen van duurzame docenten op de middelbare school
nov 2013 - landelijk werkgeversonderzoek: Driekwart werkgevers wil structureel meer aandacht voor
duurzaamheid in het onderwijs
mrt 2014 - eerste partijen willen mee doen aan een verdrag tussen jongeren en kamerleden
sep 2014 - kamermeerderheid bereikt voor verdrag
okt 2014 - tekenen verdrag jongeren en kamerleden

Het actieve team en mensen die zeer belangrijk zijn geweest voor de totstandkoming van het verdrag

Ties Mouwen, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Mart Lubben, Voorzitter Studenten voor Morgen

Simone Ketelaar, PR Studenten voor Morgen

Niels Hazekamp, Voorzitter JMA

Iris Becx en Jasper Witte, PR NJR

Sybren Bosch, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Thijs Struijk, Founder en coördinator Groene Generatie NL

 

Wie zijn nog meer belangrijk geweest

De vele jongerenorganisaties die ons vanaf het begin mandaat hebben gegeven

Ralien Bekkers, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Lisa Olsthorn, Voormalig voorzitter Studenten voor Morgen

Lisette Meddens, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Gabe van Wijk, voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling

Walter Faaij, medewerker Groene Generatie NL

Dieteke Tamminga, Voormalig secretaris Studenten voor Morgen

Antoine Heideveld, de duurzaam onderwijs guru en nu directeur van Het Groene Brein

Marijn Hendriks, medewerker Groene Generatie NL

Dylan Alling, Patrick Dorrestein en Kok Korpershoek die voor nop campagneteksten en beeld hebben ontwikkeld.

De 5000 stemmers van de petitie

De funders uit de crowd (waaronder 26 onderwijsinstellingen)

De politieke partijen die vrijwel allemaal tijd hebben gemaakt om met ons in gesprek te gaan.

En iedereen die duurzaamheid in het onderwijs een zetje geeft...